Kontakt

Nalazimo se u

u ulici Petra Plavkića 37

23273 Novo Miloševo

Telefoni:

Fiksni: 023/782-898

Mob.: 063/219-882 ; 069/725-107

e-mail: draganlatincic63@gmail.com ; mlatincic@yahoo.com

 

 

PETRA PLAVKIĆA 37, NOVO MILOŠEVO - TELEFONI 069/725-107 ; 063/219-882 ; 023/782-898